Ürün Kategorileri

Gümrükleme

 • Gümrükleme Hizmetleri
  • ithalat
  • Ordino Alımı 
  • İthalat Evraklarının Firmanızdan Alımı
  • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin Takibi
  • Teminat Mektubu Alımı
  • Gümrükleme İşlemi Biten Malların Deponuza Teslimi
  • Maliyet Hesaplaması
  • Tse İşlemleri
  • Tarım İl Müdürlüğü
  • Liman Hizmetleri
  • Antrepo Hizmetleri
  • Taşıma Organiznasyonu
  • Teminat Mektubu Çözümü
  • Tır Acentacılık İşlemleri
  • Transit İşlemleri
 • İhracat
  • Fatura Düzenlenmesi
  • Gümrük Beyannamesinin Tanzimi
  • Atr-Eur1-Menşe Şahadetnamesi vb. Belgesinin Tanzimi ve İlgili OdayaTasdiki
  • İhracatçılar Birlikleri Tasdiki 
  • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi
  • Gümrük Beyannamelerinin Kapanışları
  • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi
  • Evrak Teslimatı
  • Dahilde İşleme 
  • Hariçte İşleme  
  • Serbest Bölge
  • Gümrük Vergilerinden Muafiyet
  • Hibe
  • Geçici İthalat
  • Geri Gelen Eşya 
  • Posta Gümrük İşlemeleri