Customs Documents

İthalat ve İhracat

Not :* işaretliler ihracatta gerekmez.

 • Orijinal Mal Faturası
 •  Sigorta Poliçesi ( İşlem FOB veya CF ise gerekli )
 •  Navlun Faturası
 • Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
 • Ordino 
 • Konşimento
 • Konşimentoya Firma Cirosu(Vekili Olunanlardan İstenmez)
 • Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu Yapılacaktır
 • Ordino Tarafınızdan Alınmış ise Konşimento Önlü-Arkalı Fotokopisi
 • Çeki Listesi
 • Sanayici Taahhütnamesi 
 • Bakım Onarım Belgesi
 • Avrupa' dan İthal Edilecek Mallardan ATR veya EUR-1 Belgesi
 • İhracatta Türkçe Fatura (1 Orjinal, 3 Suret 
Gerektiğinde aydınlatıcı belge olarak kullanılmak üzere ;
 • Analiz raporu
 • Spesifikasyon 
 • Safety Data Sheet
 • Prospektüs
 • Katalog
Yatırım Mallarında ise Yukarıdaki Evraklara İlave Olarak ;
 • Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
 • İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi
Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine Tabi Bir işlem ise;
 •  İhracat Teşvik Belgesi Aslı ve Eki
 • İhracat işlemlerinde Birlik Üyelik Belgesi
 • Gerektiği Takdirde Mal Hakkında Aydınlanmak İçin
 • Katalog
 • Teknik Bilgi
Gümrükleme işlemine başlamadan önce gümrüklerce istene evraklar
(Bu Belgelerin Asıl veya Noter Tasdikli Olması ve her sene başında yenilenmesi gerekmektedir.)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜLERİ
 • FAALİYET BELGESİ (BAĞLI OLDUĞU ODADAN)
 • VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK MÜKKELLEFİYET YAZISI
 • VEKALETNAME